Enzymy rozkládající škrob,pektiny,dextriny.

  • Amyláza - je enzym, který zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy a převádí škrob na dextriny a disacharidy.
  • Pektináza - zlepšuje proces zkapalňování rmutu, uvolňuje šťávu z ovoce a zvýrazňuje ovocnou chuť, dovede odstranit zákal.
  • Amyloglukosidáza/glukoamyláza - přemění disacharidy a dextriny (jsou polysacharidy, které se získávají ze škrobů) na glukózu.