Kmeny pro čisté tóny chuti

Zde naleznete vhodné kvasnice pro přípravu kvasu z brambor a obilnin.

U kvasu z obilnin je nutné přidat enzymy glukoamylázy. Některé kvasinky u této kategorie obsahují tento enzym již v balení. 

Kvasnice obsahující enzym přímo v balení jsou označeny : w/GA