Specifická kultura kvasnic

V této kategorii naleznete vhodné kvasinky pro kvasy z obilnin ,sladu,melasy, třtinového cukru a ječmene.

U kvasu z obilnin je nutné přidat enzymy glukoamylázy. Některé kvasinky u této kategorie obsahují tento enzym již v balení. 

Kvasnice obsahující enzym přímo v balení jsou označeny : w/GA